תמונות
וידאו

אחיזה שלטונית

אנו בישראל חיים בדמוקרטיה. זו צורת הממשל היחידה אותה אנו מכירים. מקום המדינה כשראש הממשלה היה דוד בן גוריון ועד ימינו אנו הדמוקרטיה היא צורת השלטון היחידי הנהוג כאן על אף שסביבנו דיקטטורות רבות. כמעט כל הממשלות של מדינות ערב הניצבות בגבולות ישראל נשלטות על ידי שלטון שאינו דמוקרטי או אינו דמוקרטי במובהק. צורות שלטון אלו הן תרבותיות בו בזמן שהן חברתיות. השלטון עוסק בכל הנוגע לאזרח ולמדינה, כמעט בכל תחום בחיים, מבריאות ותעסוקה עד לפרטים הקטנים יותר כמו הדברות קיץ או סלילת כביש גישה חדש.
החדירה לפרטי פרטים מבהירה לנו עד כמה הצורך במנגנוני המדינה הוא חזק. מדינה שהמשרדים הראשיים בה אינם מתפקדים היטב קורסת אל תוך עצמה כמו חור שחור במרחבי היקום בטבע. לא ניתן להשתלט על הנושאים והתחומים הרבים שישנם בניהול מדינה לולא ניהול אזרחי ושלטוני מסודר. בישראל לכל מדרש ישנו שר או חבר כנסת שזה עיסוקו. לראשותו עומד פאנל נכבד של אנשים שתפקידם להוריד מטה את ההוראות, החוקים והשינויים כדי לשפר ולהפוך את איכות החיים לטובה יותר.
איכות חיים במדינה נמדדת בהחלט גם על ידי תפקוד השלטון שלה. בשנים האחרונות חווינו מראות קשים מאד ממדינות בהם השלטון הדיקטטורי עשה בציבור כבשלו, בזז, הרג וטיפל בצורה אכזרית מאד במשברים שונים. המשברים, בעיקר הכלכליים והחברתיים הביאו להפיכות משמעותיות. אנשים יצאו במאות אלפיהם מבתיהם אל הרחוב והפגינו ברמה קשה וכואבת את השבר הגדול של שלטון שאינו מתפקד.

המשך מאמר